UBND TỈNH QUẢNG NGÃI

VĂN PHÒNG

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CỦA UBND TỈNH, CHỦ TỊCH UBND TỈNH GIAO

(Từ ngày 01/01/2018 đến ngày 03/03/2021)
STTCơ quan được giaoTổng số văn bản giao nhiệm vụTổng số nhiệm vụ giaoĐã hoàn thànhChưa hoàn thành
Trong hạnQuá hạnTrong hạnQuá hạn
1
Ban Dân tộc
32
43
10
22
0
11
2
Ban QLDA ĐTXD các công trình DD và CN tỉnh
5
12
8
1
0
3
3
Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông tỉnh
7
14
4
2
0
8
4
Ban QLDA ĐTXD các công trình NN và PTNT tỉnh
7
12
0
0
0
12
5
Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN
12
53
6
9
0
38
6
Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi
7
12
3
5
0
4
7
Sở Công Thương
30
57
26
24
0
7
8
Sở Giáo dục và Đào tạo
7
15
1
3
0
11
9
Sở Giao thông vận tải
6
22
17
2
1
2
10
Sở Kế hoạch và Đầu tư
45
93
3
4
2
84
11
Sở Khoa học và Công nghệ
4
12
11
1
0
0
12
Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
11
31
18
5
1
7
13
Sở Ngoại vụ
2
9
2
3
0
4
14
Sở Nội vụ
16
41
11
8
1
21
15
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
86
116
55
45
4
12
16
Sở Tài chính
118
175
48
53
5
69
17
Sở Tài nguyên và Môi trường
120
200
34
83
4
79
18
Sở Thông tin và Truyền thông
8
38
12
15
7
4
19
Sở Tư pháp
4
16
3
4
0
9
20
Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
10
50
6
14
17
13
21
Sở Xây dựng
14
49
25
11
0
13
22
Sở Y tế
6
26
9
3
0
14
23
Thanh tra tỉnh
6
17
6
6
0
5
24
Trường CĐ nghề Việt Nam - Hàn Quốc - Quảng Ngãi
2
5
0
0
0
5
25
Trường CĐ Y tế Đặng Thuỳ Trâm
3
6
0
2
0
4
26
Trường Đại học Phạm Văn Đồng
5
9
1
2
0
6
27
UBND huyện Ba Tơ
17
29
5
21
0
3
28
UBND huyện Bình Sơn
19
37
2
14
0
21
29
UBND huyện Đức Phổ
24
38
4
9
0
25
30
UBND huyện Lý Sơn
13
23
7
10
0
6
31
UBND huyện Minh Long
11
22
1
10
1
10
32
UBND huyện Mộ Đức
12
24
2
4
1
17
33
UBND huyện Nghĩa Hành
12
23
4
5
0
14
34
UBND huyện Sơn Hà
11
21
2
12
0
7
35
UBND huyện Sơn Tây
16
28
7
7
1
13
36
UBND huyện Sơn Tịnh
16
37
20
7
1
9
37
UBND huyện Tây Trà
12
18
1
6
0
11
38
UBND huyện Trà Bồng
12
24
0
10
0
14
39
UBND huyện Tư Nghĩa
22
40
2
19
0
19
40
UBND Thành phố Quảng Ngãi
34
60
5
25
0
30
Tổng số
804
1557
381
486
46
644
Kích vào đây để xem tiến độ thực hiện nhiệm vụ