UBND TỈNH QUẢNG NGÃI

VĂN PHÒNG

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CỦA UBND TỈNH, CHỦ TỊCH UBND TỈNH GIAO

(Từ ngày 01/01/2018 đến ngày 29/05/2022)
STTCơ quan được giaoTổng số văn bản giao nhiệm vụTổng số nhiệm vụ giaoĐã hoàn thànhChưa hoàn thành
Trong hạnQuá hạnTrong hạnQuá hạn
1
Ban Dân tộc
0
8
1
0
4
3
2
Ban QLDA ĐTXD các công trình DD và CN tỉnh
0
8
5
3
0
0
3
Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông tỉnh
0
3
0
1
0
2
4
Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN
0
37
31
3
2
1
5
Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi
0
2
1
0
0
1
6
Sở Công Thương
0
23
12
5
0
6
7
Sở Giáo dục và Đào tạo
0
23
1
0
1
21
8
Sở Giao thông vận tải
0
10
4
0
0
6
9
Sở Kế hoạch và Đầu tư
0
104
87
4
2
11
10
Sở Khoa học và Công nghệ
0
10
9
1
0
0
11
Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
0
37
7
0
13
17
12
Sở Ngoại vụ
0
7
6
0
0
1
13
Sở Nội vụ
0
23
3
11
0
9
14
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
0
54
28
6
1
19
15
Sở Tài chính
0
70
34
14
2
20
16
Sở Tài nguyên và Môi trường
0
100
14
21
0
65
17
Sở Thông tin và Truyền thông
0
29
12
11
4
2
18
Sở Tư pháp
0
4
0
3
0
1
19
Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
0
49
1
1
0
47
20
Sở Xây dựng
0
36
14
6
0
16
21
Sở Y tế
0
18
6
1
0
11
22
Thanh tra tỉnh
0
6
0
3
0
3
23
Trường CĐ nghề Việt Nam - Hàn Quốc - Quảng Ngãi
0
1
0
0
0
1
24
UBND huyện Ba Tơ
0
9
3
6
0
0
25
UBND huyện Bình Sơn
0
31
4
17
0
10
26
UBND huyện Lý Sơn
0
6
2
4
0
0
27
UBND huyện Minh Long
0
3
2
0
0
1
28
UBND huyện Mộ Đức
0
4
0
0
0
4
29
UBND huyện Nghĩa Hành
0
6
1
3
0
2
30
UBND huyện Sơn Hà
0
8
1
3
0
4
31
UBND huyện Sơn Tây
0
6
1
3
0
2
32
UBND huyện Sơn Tịnh
0
9
4
4
0
1
33
UBND huyện Tây Trà
0
2
0
0
0
2
34
UBND huyện Trà Bồng
0
7
1
6
0
0
35
UBND huyện Tư Nghĩa
0
6
3
3
0
0
36
UBND Thành phố Quảng Ngãi
0
48
6
26
2
14
37
UBND thị xã Đức Phổ
0
9
3
6
0
0
Tổng số
0
816
307
175
31
303
Kích vào đây để xem tiến độ thực hiện nhiệm vụ