Đơn vịTổng nhiệm vụChờ tiếp nhậnĐã hoàn thànhChưa hoàn thànhChờ kết thúcChờ gia hạn
Trong hạnQuá hạnTrong hạnQuá hạnTrong hạnQuá hạnTrong hạnQuá hạnTrong hạnQuá hạn
Ban Dân tộc
41
0
0
12
25
0
4
0
0
0
0
Ban QLDA ĐTXD các công trình DD và CN tỉnh
11
0
0
9
2
0
0
0
0
0
0
Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông tỉnh
10
0
1
6
2
0
1
0
0
0
0
Ban QLDA ĐTXD các công trình NN và PTNT tỉnh
10
0
10
0
0
0
0
0
0
0
0
Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN
23
0
3
6
10
0
1
0
3
0
0
Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi
11
0
1
2
8
0
0
0
0
0
0
Sở Công Thương
39
0
0
19
18
0
0
0
2
0
0
Sở Giáo dục và Đào tạo
11
0
3
3
4
0
1
0
0
0
0
Sở Giao thông vận tải
16
0
0
13
3
0
0
0
0
0
0
Sở Kế hoạch và Đầu tư
64
0
51
4
4
0
5
0
0
0
0
Sở Khoa học và Công nghệ
9
0
0
7
2
0
0
0
0
0
0
Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
20
0
0
16
3
0
0
0
1
0
0
Sở Ngoại vụ
5
0
5
0
0
0
0
0
0
0
0
Sở Nội vụ
27
0
10
8
5
0
4
0
0
0
0
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
100
0
0
56
42
0
0
0
2
0
0
Sở Tài chính
139
0
5
47
57
0
26
0
4
0
0
Sở Tài nguyên và Môi trường
153
0
34
30
79
0
10
0
0
0
0
Sở Thông tin và Truyền thông
15
0
1
4
10
0
0
0
0
0
0
Sở Tư pháp
13
0
1
6
4
0
2
0
0
0
0
Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
16
0
0
6
9
0
1
0
0
0
0
Sở Xây dựng
33
0
0
23
10
0
0
0
0
0
0
Sở Y tế
17
0
3
11
3
0
0
0
0
0
0
Thanh tra tỉnh
14
0
0
8
6
0
0
0
0
0
0
Trường CĐ nghề Việt Nam - Hàn Quốc - Quảng Ngãi
4
0
3
0
0
0
1
0
0
0
0
Trường CĐ Y tế Đặng Thuỳ Trâm
6
0
1
0
5
0
0
0
0
0
0
Trường Đại học Phạm Văn Đồng
9
0
0
1
4
0
3
0
0
0
1
UBND huyện Ba Tơ
26
0
0
9
17
0
0
0
0
0
0
UBND huyện Bình Sơn
28
0
4
4
13
0
7
0
0
0
0
UBND huyện Đức Phổ
35
0
10
4
9
0
12
0
0
0
0
UBND huyện Lý Sơn
18
0
0
6
10
0
2
0
0
0
0
UBND huyện Minh Long
16
0
3
1
12
0
0
0
0
0
0
UBND huyện Mộ Đức
19
0
3
3
5
0
8
0
0
0
0
UBND huyện Nghĩa Hành
18
0
4
6
5
0
3
0
0
0
0
UBND huyện Sơn Hà
16
0
0
6
8
0
0
0
2
0
0
UBND huyện Sơn Tây
22
0
0
8
9
0
4
0
1
0
0
UBND huyện Sơn Tịnh
23
0
0
19
4
0
0
0
0
0
0
UBND huyện Tây Trà
16
0
2
1
6
0
7
0
0
0
0
UBND huyện Trà Bồng
20
0
4
0
12
0
4
0
0
0
0
UBND huyện Tư Nghĩa
31
0
7
1
11
0
8
0
4
0
0
UBND Thành phố Quảng Ngãi
45
0
5
5
26
0
9
0
0
0
0
Tổng số
1149
0
174
370
462
0
123
0
19
0
1