Đơn vịTổng nhiệm vụChờ tiếp nhậnĐã hoàn thànhChưa hoàn thànhChờ kết thúcChờ gia hạn
Trong hạnQuá hạnTrong hạnQuá hạnTrong hạnQuá hạnTrong hạnQuá hạnTrong hạnQuá hạn
Ban Dân tộc
41
2
1
11
23
0
4
0
0
0
0
Ban QLDA ĐTXD các công trình DD và CN tỉnh
11
0
0
8
2
1
0
0
0
0
0
Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông tỉnh
10
1
0
6
2
0
1
0
0
0
0
Ban QLDA ĐTXD các công trình NN và PTNT tỉnh
10
2
8
0
0
0
0
0
0
0
0
Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN
23
2
3
4
10
0
1
0
3
0
0
Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi
11
1
0
2
8
0
0
0
0
0
0
Sở Công Thương
30
0
0
16
13
1
0
0
0
0
0
Sở Giáo dục và Đào tạo
11
2
2
3
4
0
0
0
0
0
0
Sở Giao thông vận tải
16
2
0
11
3
0
0
0
0
0
0
Sở Kế hoạch và Đầu tư
61
3
46
4
4
0
4
0
0
0
0
Sở Khoa học và Công nghệ
9
0
0
5
2
2
0
0
0
0
0
Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
19
3
0
15
1
0
0
0
0
0
0
Sở Ngoại vụ
5
0
5
0
0
0
0
0
0
0
0
Sở Nội vụ
25
4
4
8
5
0
4
0
0
0
0
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
85
5
0
44
36
0
0
0
0
0
0
Sở Tài chính
127
7
6
37
51
1
22
0
3
0
0
Sở Tài nguyên và Môi trường
130
6
13
29
76
0
6
0
0
0
0
Sở Thông tin và Truyền thông
14
2
0
3
9
0
0
0
0
0
0
Sở Tư pháp
10
2
0
5
3
0
0
0
0
0
0
Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
16
2
0
6
7
0
1
0
0
0
0
Sở Xây dựng
30
2
0
20
7
0
1
0
0
0
0
Sở Y tế
16
2
0
11
3
0
0
0
0
0
0
Thanh tra tỉnh
14
1
0
8
5
0
0
0
0
0
0
Trường CĐ nghề Việt Nam - Hàn Quốc - Quảng Ngãi
4
0
3
0
0
0
1
0
0
0
0
Trường CĐ Y tế Đặng Thuỳ Trâm
6
1
0
0
5
0
0
0
0
0
0
Trường Đại học Phạm Văn Đồng
9
0
0
1
4
0
3
0
0
0
1
UBND huyện Ba Tơ
26
2
0
8
16
0
0
0
0
0
0
UBND huyện Bình Sơn
28
1
4
4
13
0
6
0
0
0
0
UBND huyện Đức Phổ
31
0
6
4
9
1
11
0
0
0
0
UBND huyện Lý Sơn
18
0
0
6
10
1
1
0
0
0
0
UBND huyện Minh Long
16
2
1
1
12
0
0
0
0
0
0
UBND huyện Mộ Đức
19
1
6
3
5
0
4
0
0
0
0
UBND huyện Nghĩa Hành
16
2
0
6
5
0
3
0
0
0
0
UBND huyện Sơn Hà
16
2
1
6
6
0
1
0
0
0
0
UBND huyện Sơn Tây
22
0
0
7
9
2
4
0
0
0
0
UBND huyện Sơn Tịnh
22
1
0
17
4
0
0
0
0
0
0
UBND huyện Tây Trà
16
2
0
1
6
0
7
0
0
0
0
UBND huyện Trà Bồng
20
2
2
0
12
0
4
0
0
0
0
UBND huyện Tư Nghĩa
27
2
13
1
4
0
7
0
0
0
0
UBND Thành phố Quảng Ngãi
42
1
1
5
26
0
9
0
0
0
0
Tổng số
1062
70
125
326
420
9
105
0
6
0
1