Đơn vịTổng nhiệm vụChờ tiếp nhậnChưa hoàn thànhĐã hoàn thànhChờ kết thúcChờ gia hạn
Trong hạnQuá hạnTrong hạnQuá hạnTrong hạnQuá hạnTrong hạnQuá hạnTrong hạnQuá hạn
Ban Dân tộc
43
0
0
0
4
14
25
0
0
0
0
Ban QLDA ĐTXD các công trình DD và CN tỉnh
11
0
0
0
0
9
2
0
0
0
0
Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông tỉnh
10
0
1
0
1
6
2
0
0
0
0
Ban QLDA ĐTXD các công trình NN và PTNT tỉnh
10
0
10
0
0
0
0
0
0
0
0
Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN
23
0
3
0
1
6
10
0
3
0
0
Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi
11
0
0
0
1
2
8
0
0
0
0
Sở Công Thương
39
0
0
0
0
21
18
0
0
0
0
Sở Giáo dục và Đào tạo
11
0
3
0
1
3
4
0
0
0
0
Sở Giao thông vận tải
16
0
0
0
0
13
3
0
0
0
0
Sở Kế hoạch và Đầu tư
64
0
51
0
5
4
4
0
0
0
0
Sở Khoa học và Công nghệ
9
0
0
0
0
7
2
0
0
0
0
Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
22
0
2
0
0
16
3
0
1
0
0
Sở Ngoại vụ
5
0
5
0
0
0
0
0
0
0
0
Sở Nội vụ
27
0
10
0
4
8
5
0
0
0
0
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
102
0
0
0
0
58
42
0
2
0
0
Sở Tài chính
140
0
6
0
26
47
57
0
4
0
0
Sở Tài nguyên và Môi trường
154
0
35
0
10
30
79
0
0
0
0
Sở Thông tin và Truyền thông
19
3
2
0
0
4
10
0
0
0
0
Sở Tư pháp
13
0
1
0
2
6
4
0
0
0
0
Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
16
0
0
0
1
6
9
0
0
0
0
Sở Xây dựng
33
0
0
0
0
23
10
0
0
0
0
Sở Y tế
17
0
3
0
0
11
3
0
0
0
0
Thanh tra tỉnh
14
0
0
0
0
8
6
0
0
0
0
Trường CĐ nghề Việt Nam - Hàn Quốc - Quảng Ngãi
4
0
2
0
2
0
0
0
0
0
0
Trường CĐ Y tế Đặng Thuỳ Trâm
6
0
1
0
0
0
5
0
0
0
0
Trường Đại học Phạm Văn Đồng
9
0
0
0
3
1
4
0
0
0
1
UBND huyện Ba Tơ
27
0
0
0
0
9
17
0
1
0
0
UBND huyện Bình Sơn
29
0
5
0
7
4
13
0
0
0
0
UBND huyện Đức Phổ
36
0
11
0
12
4
9
0
0
0
0
UBND huyện Lý Sơn
19
0
0
0
3
6
10
0
0
0
0
UBND huyện Minh Long
17
0
4
0
0
1
12
0
0
0
0
UBND huyện Mộ Đức
20
0
4
0
8
3
5
0
0
0
0
UBND huyện Nghĩa Hành
19
0
5
0
3
6
5
0
0
0
0
UBND huyện Sơn Hà
17
0
1
0
0
6
8
0
2
0
0
UBND huyện Sơn Tây
23
0
1
0
4
8
9
0
1
0
0
UBND huyện Sơn Tịnh
24
0
0
0
0
19
4
0
1
0
0
UBND huyện Tây Trà
17
0
3
0
7
1
6
0
0
0
0
UBND huyện Trà Bồng
21
0
5
0
4
0
12
0
0
0
0
UBND huyện Tư Nghĩa
32
0
8
0
8
1
12
0
3
0
0
UBND Thành phố Quảng Ngãi
46
0
6
0
9
5
26
0
0
0
0
Tổng số
1175
3
188
376
463
0
126
0
18
0
1