UBND TỈNH QUẢNG NGÃI

VĂN PHÒNG

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CỦA UBND TỈNH, CHỦ TỊCH UBND TỈNH GIAO

(Từ ngày 01/01/2018 đến ngày 01/06/2020)
STTCơ quan được giaoTổng số văn bản giao nhiệm vụTổng số nhiệm vụ giaoĐã hoàn thànhChưa hoàn thành
Trong hạnQuá hạnTrong hạnQuá hạn
1
Ban Dân tộc
32
36
10
22
0
4
2
Ban QLDA ĐTXD các công trình DD và CN tỉnh
5
7
6
1
0
0
3
Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông tỉnh
7
8
4
2
0
2
4
Ban QLDA ĐTXD các công trình NN và PTNT tỉnh
7
7
0
0
0
7
5
Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN
12
20
6
9
0
5
6
Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi
7
8
2
5
0
1
7
Sở Công Thương
30
34
17
17
0
0
8
Sở Giáo dục và Đào tạo
8
8
1
3
0
4
9
Sở Giao thông vận tải
6
11
9
2
0
0
10
Sở Kế hoạch và Đầu tư
46
56
3
4
0
49
11
Sở Khoa học và Công nghệ
4
5
4
1
0
0
12
Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
11
18
12
3
0
3
13
Sở Ngoại vụ
2
2
0
0
0
2
14
Sở Nội vụ
17
21
5
4
0
12
15
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
86
95
52
41
0
2
16
Sở Tài chính
115
128
45
51
0
32
17
Sở Tài nguyên và Môi trường
120
148
29
74
0
45
18
Sở Thông tin và Truyền thông
8
15
4
7
3
1
19
Sở Tư pháp
4
10
3
4
0
3
20
Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
10
13
3
9
0
1
21
Sở Xây dựng
14
28
19
9
0
0
22
Sở Y tế
6
11
6
2
0
3
23
Thanh tra tỉnh
6
11
5
6
0
0
24
Trường CĐ nghề Việt Nam - Hàn Quốc - Quảng Ngãi
2
2
0
0
0
2
25
Trường CĐ Y tế Đặng Thuỳ Trâm
3
3
0
2
0
1
26
Trường Đại học Phạm Văn Đồng
5
6
1
2
0
3
27
UBND huyện Ba Tơ
17
20
5
14
0
1
28
UBND huyện Bình Sơn
19
25
2
13
0
10
29
UBND huyện Đức Phổ
24
29
4
7
0
18
30
UBND huyện Lý Sơn
13
14
4
7
0
3
31
UBND huyện Minh Long
11
13
1
8
0
4
32
UBND huyện Mộ Đức
12
14
2
4
0
8
33
UBND huyện Nghĩa Hành
12
14
3
5
0
6
34
UBND huyện Sơn Hà
11
13
2
8
0
3
35
UBND huyện Sơn Tây
16
19
7
7
0
5
36
UBND huyện Sơn Tịnh
16
20
15
4
0
1
37
UBND huyện Tây Trà
12
13
1
6
0
6
38
UBND huyện Trà Bồng
13
17
0
10
0
7
39
UBND huyện Tư Nghĩa
22
28
1
12
0
15
40
UBND Thành phố Quảng Ngãi
34
41
5
25
0
11
Tổng số
805
991
298
410
3
280
Kích vào đây để xem tiến độ thực hiện nhiệm vụ